Ekumenický kongres o dobrovoľníkoch v Erfurte

Tento rok je vyhlásený ako európsky rok dobrovoľníckej činnosti. Aj nemecké dve najväčšie cirkvi -katolícka a evanjelická – sa rozhodli venovať tejto téme na ekumenickom kongrese v Erfurte , ktorý má byť od 30. septembra do 1. októbra s heslom:"Kompetentní a kvalifikiovaní: Angažujeme sa!"Na kongrese budú ako hostia politici, civilné organizácie, hospodárstva a cirkví. Kongres organizuje EKD a Ústredný výbor nemeckých katolíkov.

(www.kirche-mv.de)

Komentovať