František Jesenský Mošovský — Ó príď, Duchu Svätý!

Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,
ty útecho naša, sila, pomoc istá!
Príď, nech nás tvoj vánok ľúby obohatí,
z temnosti vyvedie k svetlu, k viere v Krista.

Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,
keď nás diabol, svet a telo naše mámi!
Pomôž nám víťaziť, by nás jedovatý
protivník nezmoril, drž stráž vždy nad nami.

Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,
keď nás tlačia hriechy, úzkosť dušu zviera!
Odhaľ nám ten prameň lásky prebohatý:
Golgatu, že verný večne neumiera.

Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,
v každom kríži, biede! Osvedč, že to práve
je naše lekárstvo, balzam z neba vzatý;
že jedine kríž je cesta k večnej sláve!

Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,
utíš všetky sváry, búre, nepokoje!
Nech sa ľud Boží tu zdobí a bohatí,
ó ty drahý hosti, prines dary svoje!

Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,
drahý Kriste, zošli na zem ho z výsosti!
K tebe hľadí ľud tvoj biedny, hriechom jatý,
kde kraľuješ v svojej sláve, velebnosti.

Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,
keď bude mať duch náš ísť z tohoto tela!
A daj nám dosiahnuť tej slávnej odplaty:
oslavovať večne Krista Spasiteľa!

Komentovať