V Kanade zasadalo grémium vedúcich ILC

28. až 30. júna t.r. sa v meste Niagara Falls (Kanada) zišlo na zasadnutie grémium vedúcich ILC (International Lutheran Council – Medzinárodná luteránska rada) , v ktorej spolupracujú konfesijné luteránske cirkvi,t.j. prísne biblické a luteránske cirkvi celého sveta. Pod vedením jej predsedu – biskupa SELK z Nemecka Hansa Joerga Voigta pripravovali sa na najbližšie členské zhromaždenie ILC, ktoré bude v r. 2012 v Kanade. Okrem toho na dennom poriadku boli rozličné správy ako aj porady o ekumenických konzultáciach.

(www.selk.de)

Komentovať