Vedúci biskup VELKD gratuloval pápežovi

Vedúci biskup Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (VELKD) Johannes Friedrich  listom gratuloval pápežovi Benediktovi XVI. k jeho 60. výročiu ordinácie, ktoré si pripomína na sviatok apoštolov Petra a Pavla 29. júna. "Dúfam, že ste stále smeli zakúšať vo Vašom kňazskom úrade na blaho Vašej cirkvi Bohom Vám darovanú lásku, múdrosť, trpezlivosť a smelosť viery a prosím Boha, aby Vám, Vaša Svätosť, aj naďalej dával tieto dary. " Pred blížiacou sa návštevou pápeža v Nemecku sa biskup vyjadril o radosti z toho, že táto cesta je jasne akcentuovaná ekumenicky, najmä návštevou augustiniánskeho kláštora v Erfurte ."Snáď bude stretnutie na tomto mieste znamením iniciatívy procesu obnovy", píše Friedrich .

(www.ekd.de)

Komentovať