175 rokov Lipskej misie

V piatok 1. júla t.r.  sa v Lipsku začnú oslavy 175. výročia založenia Lipskej misie. Patrí medzi najstaršie misijné organizácie v nemeckom luteranizme. Na programe osláv sú početné prednášky, pódiové diskusie, výstavy, koncerty a pod. Vyvrcholením osláv budú slávnostné služby Božie v kostole sv. Mikuláša v Lipsku, počas ktorých o.i. bude do úradu nového riaditeľa Lipskej misie uvedený farár Volker Dally. Takisto budú vyslaní do zahraničnej misie noví dobrovoľníci. Na slávnostiach tohto jubilea budú prítomní aj zástupcovia partnerských lut. cirkví z Tanzánie, Indie a Papue Novej Guiney.

(www.evlks.de)

Komentovať