Príď spasenie pohanov…

 1. Príď, Spasenie pohanov,
  Teba s láskou oddanou
  všetci verne čakáme,
  príď k nám, vrúcne voláme!
 2. Nie z človeka hriešneho,
  ale z Ducha Svätého
  život prečistej Panny
  Bohom bol požehnaný.
 3. Od pradávna žiadaný,
  Otcom z nebies poslaný,
  pravý Boh, človek pravý,
  na záchranu nám daný.
 4. Jasle Jeho svietia v tme,
  svetlo šíria tak jasne,
  že noc bludov odchádza,
  svetlo viery prichádza.
 5. K ľuďom z nebies zostúpil,
  hriešnych z pekla vykúpil,
  navrátil nás Otcovi
  a nám dal život nový.
 6. Sláva Bohu, Otcovi,
  vtelenému Synovi,
  sláva Duchu Svätému,
  Bohu trojjedinému!

ES 19

Komentovať