ECIC zasadala v Mníchove

ECIC – European Christian Internet Conference – Európska kresťanská internetová konferencia mala tohto roku zasadnutie v Mníchove v čase od 15. do 18. júna 2011. Mediálni pracovníci -kresťania diskutovali o všeobecnom kňazstve užívateľov kresťanského internetu. Komunikácia cirkvi musí byť osobná a autentická. To je dôvod prečo sa tradične sústreďovala na kontakt tvárou v tvár. Môže komunikácia prebiehať v sociálnych sieťach, ak tieto sú typicky osobného štýlu a rozvíjajú vzťahy medzi jednotlivcami ?  Možno ju chápať ako prirodzené rozšírenie tejto tradície? Tieto otázky účastníkom ECIC kládol luteránsky teológ Thomas Zeilinger, ktorý vyučuje mediálnu etiku na univerzite v Erlangene podľa doktríny všeobecného kňazstva, odvodenej z Písma, 1.Petra 2,9. V našej dobe je povinnosťou kresťanov -teda všetkých veriacich hlásať dobré správy o Božom kráľovstve. Veriaci majú povinnosť vyjadrovať svoju vieru aj online,povedal Zeilinger. Na každoročné stretnutie ECIC chodia weboví pastori, webmasteri, novinári a ďalší internetoví profesionáli z európskych cirkví a cirkevných organizácií. SRC je úradným členom ECIC. Dokumentácia a záznamy budú k dispozícii na www.ecic.org. 17. ročník ECIC sa bude konať v Ríme na budúci rok.

(www.oikoumene.org)

 

Komentovať