Veľký sviatok krstu na Svätodušnú nedeľu v Hamburgu

V podvečer Svätodušnej nedele 12. júna t.r. sa v Hamburgu konal sviatok Krstu svätého, kedy na brehu rieky Labe sa zišlo do 3 tisíc rodičov, krstných rodičov a priateľov krstených ,aby po kázni sa rozišli ku svojmu zborovému stanovisku, kde ich tam prítomný zborový farár pokrstil. Celkovo bolo pokrstených spolu 243 detí, mladých, ale i niekoľko dospelých osôb. Záujem o túto slávnosť a krst bol neobyčajne veľký a zasiahol aj tých, čo stoja obďaleč cirkvi. Na mieste bolo zriadených 39 stanovísk pre krst pre 29 cirkevných zborov západného Hamburgu a okolia.Drvivá väčšina dala povolenie pokrstiť dieťa vodou rieky Labe, ale niektorí si priniesli vlastnú vodu.

(www.nordelbien.de)

Komentáre k “Veľký sviatok krstu na Svätodušnú nedeľu v Hamburgu

  1. kantor

    Krst je vážna vec. Super vec vymysleli v tom Hanburgu. Toľko ľudí mohlo počuť Božie slovo a toľko prijať krst svätý…Bohu buď vďaka za to.

Komentovať