Vedenie SLZ povzbudzuje cirkvi v Sudane

Prezident SLZ biskup Munib B. Younan a gen. taj. SLZ farár Martin Junge napísali vedúcim predstaviteľom Sudanskej rade cirkví a jej členským cirkvám pastorálny list, v ktorom ich povzbudzujú k nádeji uprostred sklamaní. O.i. píšu:" Spolu s cirkvami na celom svete modlíme sa o mier, spravodlivosť , bezpečnosť a zmierenie. Nezabúdame na vás a nie ste sami." Ako je známe zo správ,vládne vojská Sudanu násilne napadli civilistov v Južnom Sudáne a vykonali etnické čistky.Južný Sudán má v tieto dni na základe úspešného referenda vyhlásiť štátnu nezávislosť.

(www.lutheranworld.org)

Komentovať