Zasadá synoda SELK v Berlíne

14. júna t.r.  v priestoroch Evanjelického Jánovho ústavu v Berlíne-Spandau otvoril biskup Nezávislej evanjelicko-luteránskej cirkvi v Nemecku (SELK) Hans Joerg Voigt zasadanutie 12. cirkevnej synody. V úvode bola prezentovaná kniha In statu confessionis III s textami  významného luteránského teológa Hermanna Sasseho. Pokračovaním boli složby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou. Na tému stavby babylonskej veže kázal biskup Voigt. 15. júna synoda pokračovala pozdravmi štyroch hostí na synode a správou biskupa Voigta, v ktorej vylíčil život a pôsobenie cirkvi, prácu úradu cirkvi, ekumenické vzťahy a aj napätie vnútri cirkvi o otázke ordinácie žien. Ďalej sa synoda zaoberala 15 návrhmi k téme ordinácie žien. Prerokovali aj úvod k návrhu služobného práva duchovných. Schválili teologický dokument "Biblická hermeneutika". Večer synodáli pracovali v piatich výboroch. 16. júna vystúpili s pozdravmi zástupcovia sesterských lut. cirkví z Južnej Afriky, Dánska, Bádenska a Francúzska. V ten istý deň vystúpil s prednáškou hosť z Hannoverskej krajinskej lut. cirkvi na tému : Krst – Boží dar. 

(www.selk.de)

Komentovať