Gen. taj. MLB v Kazachstane

Na pozvanie biskupa Evanjelicko-luteránskej cirkvi Kazachstanu Jurija Nowgorodowa vykonal gen. tajomník Spolku Martina Luthera z Erlangenu Rainer Stahl sedemdňovú namáhavú cestu do tejto veľkej ázijskej krajiny. Evanjelická cirkev je tu maličká, v diaspore, ale veriaci sú horliví a cestujú za stretnutiami dlhé vzdialenosti. Počas návštevy kázal hosť z Nemecka na početných službách Božích v mestských i vidieckych cirkevných zboroch, stretol sa na biblickom seminári so všetkými duchovnými tejto cirkvi, rokoval o ďalšej pomoci cirkvi pri realizovaní projektu "každé dieťa do rodiny", sttretol sa s politickými a verejnými činiteľmi krajiny ako aj  ekumenicky so zástupcami pravoslávia, katolicizmu a islamu. Nakoniec ho prijali na zastupiteľskom úrade Nemecka.

(www.martin-luther-bund.de)

Komentovať