15. zasadnutie Spoločnej luteránsko-pravoslávnej komisie

V Lutherovopm meste Wittenberg sa v dňoch 31.mája až 7. júna 2011 konalo 15. zasadnutie Spoločnej luteránsko-pravoslávnej komisie. Vzhľadom na okrúhle 30- ročné jubileum práce tejto komisie bola časť zasadnutia venovaná prijatiam. Delegáti sa tiež zúčastnili na EKD v Drážďanoch a navštívili pravoslávne chrámy v Berlíne. Delegáti predstavili prehľad svojich prednášok ,pripravených skôr pre stretnutia komisie na Islande r. 2009 a v Betleheme v r. 2010. Obe strany dialógu predstavili vlastné hodnotenia  výsledkov dialógu. Pravoslávni vo svojom hodnotení vyjadrili nespokojnosť pravoslávnych cirkví s tendenciami riedenia mravných noriem a tradičných pilierov v niektorých luteránskych cirkvách. Odsúdili prax požehnávania homosexuálnych párov , ustanovenie do pastierskej a biskupskej služby osôb verejne praktizujúcich homosexualitu. Opätovne zaznela nespokojnosť so šírením tendencie uvádzania do kňazskej duchovenskej služby ženy. Tieto tendencie sú v protive s duchom a výsledkami doterajšieho dialógu. Preto s týmito problémovými otázkami budú sa obe strany zaoberať na budúcich stretaniach. Na stretntutí vo Wittenbergu sa dokončila príprava spoločného textu o ekleziológii z hľadiska pravoslávia a luteranizmu.Príprava tohto textu sa začala r. 2000. V kapitole, ktorú prerokovali na terajšom stretnutí a má názov "Mystérium cirkvi: podstata, vlastnosti a misia cirkvi" o.i. sa odsudzuje prozelytizmus.

(www.baznica.info)

Komentovať