Dótán − dve studne

Dótán − dve studne

Pripomína vám niečo slovíčko „Dótán“? V preklade znamená „dve studne“. V Božom slove sa s ním stretávame na dvoch miestach, v dvoch protikladných situáciách. Číslovka „dve“ je číslovkou protikladu. V Biblii je reč o dvoch protikladných pánoch, o dvoch kvalitatívne rozdielnych základoch, o dvoch bránach, o dvoch cestách, o dvoch miestach na večnosť, o dvoch … − Veľa protikladných dvojíc by sa dalo vymenovať. V každej z týchto a podobných dvojíc je jeden klad a jeden zápor, dobro a zlo. Na jednej veci z každej dvojice máš i ty podiel. Vieš si správne vybrať?
Dótán bolo pusté miesto blízko Sichema. Iste dostalo pomenovanie podľa dvoch studní, ktoré sa tam nachádzali. Pastieri radi vyhľadávali toto miesto so svojimi stádami. A teraz sa pozrime na situácie, v ktorých sa Biblia zmieňuje o tomto mieste.

Prvá situácia − 1M 37, 12−36
Jozef, poslušný svojmu otcovi Jákobovi a milujúci svojich bratov, hľadá ich po odľahlých pastvinách. Po namáhavej ceste a usilovnom hľadaní ich konečne nachádza v Dótáne. A tam si všimne počínanie svojich bratov. Vítajú ho s radosťou a s bratskou nežnosťou? Tešia sa správam z otcovského domu? Nič také. Zlomyseľne strhávajú z neho rúcho a hádžu ho do vyschnutej studne. Odplácajú sa ZLÝM ZA DOBRÉ, za pokrm a pozdravenie z otcovho domu. Výsledok tohto hriechu: otcov zármutok, vlastný dlhotrvajúci nepokoj a zúfalý život.

Druhá situácia − 2Kr 6, 8−23
Elízeus, Boží prorok, sa nachádza v Dótáne. V noci prichádza k mestu sýrska armáda s úmyslom zajať Elízea. Záležalo im na tom, lebo Elízeus ako Boží prorok vopred oznamoval izraelskému kráľovi, kedy a z ktorého smeru sa Sýria pripravujú zaútočiť, takže ich vojenská stratégia vychádzala nazmar. Sýrčania prišli s jasne zlým úmyslom. A ako sa im odplatil Elízeus? ZA ZLÉ DOBRÝM. Keď boli mocou Božou oslepení, priviedli ich − celú nepriateľskú armádu − k izraelskému kráľovi do kráľovského mesta. Keď sa im navrátil zrak a s hrôzou uvideli kde sú, Elízeus zabránil izraelskému kráľovi, aby ich dal pobiť. Prikázal mu pohostiť ich a prepustiť v pokoji. Výsledok: „Potom už sýrske lúpežné čaty viac nechodili do Izraela.“(2Kr 6, 23)

Tretia situácia…
Nie, nebudeme ju citovať z Biblie. Tá tretia situácia je tvoja vlastná situácia. Našim „Dótánom“ je tento svet, prostredie, v ktorom žijeme. Máme tu dve studne, z ktorých môžeme čerpať nápoj pre svoje duše. Ten kto pije z prvej studne, chová sa voči ľuďom tak, ako sa chovali bratia k Jozefovi − odpláca sa zlým za zlé i za dobré, inak nevie. Ten, kto pije z druhej studne, sa chová voči ľuďom tak ako prorok Elízeus k nepriateľskému vojsku − odpláca sa dobrým i za zlé, je mu to prirodzené.
Aký to kontrast! Vieš si vybrať správnu studňu a obľubuješ ju? Pozri sa na svoj život! Ak sa niekto bez príčiny na teba hnevá a škodí ti, ako ho potrestáš? Sotíš ho do jamy, alebo ho nakŕmiš?
Spoločne si uvedomme, aké zbrane na „potrestanie“ nepriateľa sú najefektívnejšie a spôsobujú mu naozajstné muky. Na lámanie kostí: jemný jazyk láme kosti (Pr 25, 15) na popálenie: ak je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho; ak je smädný, napoj ho; lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu. (R 12, 20) na úplné premoženie: „Nedaj sa premôcť zlému, ale zlé premáhaj dobrom!“ (R 12, 21) Je ešte mnoho ďalších zbraní a možností ako nepriateľa „potrestať“. To nepriateľa zahanbí a odzbrojí.

Ľudia, ktorí nám ubližujú očakávajú náš hnev, našu pomstu. To by neprekvapilo, na to sú zvyknutí a dobre pripravení. Iba „úder“ z druhej strany ich môže premôcť a odzbrojiť. Ten úder je pre nich nečakaný. Tento úder použil prorok Elízeus tak úspešne, že „potom už sýrske lúpežné čaty viac nechodili do Izraela. To by izrealský kráľ nebol docielil svojou krutou pomstou.

Popremýšľajme, aké dve studne sú v našom „Dótáne“, aké vody sú v nich a ako z tej dobrej studne treba čerpať dobrú vodu.

Pokoj Vám!!

Komentovať