Predivné kedy

Kedy niečo som?
Keď sám sa seba zriekam,
vidím ničotu svoju a na Teba len hľadím,
a keď sa Tebe úplne odovzdám −
potom niečo som, potom niečo znamenám. (G 6, 3; 1K 1, 28)

Kedy bohatý som?
Keď ako chudobný k Tebe idem
a ako najchudobnejší z biednych k Tebe lipnem,
na prahu v dome Tvojom keď prebývam,
potom bohatý som, potom všetko mám. (Ž 84, 11; 2K 8, 9)

Kedy posilnený som?
Keď Tebe úplne dôverujem,
Baránok Boží, Teba nasledujem,
keď som slabý a bez všetkej pomoci,
potom posilnený som i v každej nemoci. (Sud 6, 14−16; 2K 12, 9−10)

Kedy veľký som?
Keď sám na seba hľadím,
a viem, môj Pane, že ničotne som malým,
keď ako dieťa v náručí Tvojom dliem,
potom veľkým som a ničoho sa nebojím. (4M 14, 11−19)

Komentovať