Ruský súd zrušil najväčšiu sieť rehabilitačných stredísk

Najvyšší súd Ruska zrušil najväčšiu sieť celonárodných rehabilitačných stredísk s názvom " Premena Ruska". Viceprezident tejto organizácie Sergej Kabanov vyhlásil pre agentúru Interfax, že organizácia sa odvolá, lebo dôvody , prečo sa Ministerstvo spravodlivosti Ruska dožadovalo zrušiť túto sieť na súde boli iba formálne dôvody, ktoré už boli opravené, ale MS ich nevzalo do úvahy. Išlo napr. o nesprávne grafické označenie, či neúplné vyplnené vyhlásenia o financovaní organizácie. "Premena Ruska" bola zaregistrovaná r. 2001 a má 240 organizácii v 148 ruských mestách. Venuje sa liečbe drogovo závislým ľuďom, pomocou znevýhodneným kategóriam občanov, bezdomovcom a problémovej mládeži z ulice. Jej duchovným základom je kresťanstvo nedenominačného charakteru. Vnútorná obnova sa má dosiahnúť zmenou postojov, vštepovaním zdravého rozumu a dobrých mravov, založených na kresťanskej morálke.

(www.baznica.info)

Komentovať