V Rusku sa porušujú práva náboženských menšín

7. júna t.r. sa v Inštitúte Európy Ruskej akadémie vied v Moskve konala konferencia o porušovaní práv náboženských menšín v Rusku. Zúčastnili sa jej zástupcovia cirkví, sociológovia , filozofi a pracovníci religionistiky. V diskusii poukázali na súčasné problémy vzťahov medzi rôznymi cirkvami a spoločnosťou. Poukázali na konkrétne prípady porušovania práv náboženských menšín. Najväčším problémom je narušovanie práv protestantov. Bráni sa im vo výkone exorcizmu, exorcistov úrady zaisťujú a dávajú do psychiíatrických ústavov. Ak to isté robí RPC , je to v poriadku. Nie je v poriadku aj klasifikácia náboženstiev v Rusku. Koreň diskriminácie je v delení náboženstiev Rusku na tradičné a netradičné. Protestanti patria k netradičným, oproti pravosláviu, katolicizmu, budhizmu a islamu.Tým sa stávajú obeťami úradníkov a štátnej moci, ktorá im napr. zakazuje vykonávať sociálnu a diakonickú prácu. Ďalším problémom je napätie medzi islamom a kresťanstvom na Severnom Kaukaze. Tam prenasledujú a utláčajú kresťanov, mnohí sú preto tajnými kresťanmi, najmä tí, čo prešli z islamu ku kresťanstvu.S.Filatov-religionista, konštatoval, že dnešný ruský štát chce mať lojálne a kontrolované náboženské organizácie, okrem toho sa bojí stykov protestantských cirkví so Západom.

(www.blagovest-info.ru)

Komentáre k “V Rusku sa porušujú práva náboženských menšín

  1. ruská pravoslávna cirkev bola, je a bude vždy niečím nadruským, poznanie aj prostredníctvom iních cirkví hlavne protestanských t.j. nositeľov myšlienok západnej civilizácie nieje úplne so smerovaním ruska, lebo otvorenosť, poznanie a prístup k niečomu novému môže postupne v ľuďoch iritovať nové otázky, myslenie a to je v rozpore so smerovaním krajín kde prevládajú autoritárske systémy …

Komentovať