Ján Soviš − Nedaj padnúť!

Ján Soviš − Nedaj padnúť!

Nedaj padnúť dietkam Tvojim, ó Bože!
bárs sú hriešne a nehodné milosti Tvojej,
bárs sa klátia a neveria… nie v tom čo sväté,
ba slúžia len svojmu telu, svevoľnosti svojej.

Zvlášte dnešné pokolenie slúži len svetu,
či nedajú na sväté veci ani len vetu?
Či stále vrhať sa budú, len v priepasť tmavú?
Nepomyslia na pokoj, slávu ligotavú?

Ty im stále dávaš času milosti svojej,
ale oni nechcú veriť múdrosti Tvojej,
ba len v posmech berú sväté meno Tvoje,
modlitba vraj nepomôže, keď zle je.

Ó! Bože náš milostivý, modlíme sa k Tebe,
obráť naše srdcia, našu myseľ k sebe,
by sme v boji so zlým svetom nepadli,
ba sťa dom na tvrdej skale vždy pevne stáli!

Komentovať