Bol vzatý do neba

Bol vzatý do neba

Skloň sa Sion, plesaj s radosťou,
Pán do neba sa uberá,
a svojou Božskou mocou, Božskou milosťou,
brány nebies otvára.
Anjeli harfy vezmite
žalmy Pánovi spievajte!
Duchovia s vencami poďte,
slávne Pána vítajte.

A pripoj sa plesom k tým anjelským
ľudia z Božej rodiny,
pohliadni vďačne k nebesiam jasným,
pozri, do nebies krajiny −
tam odchádza Kristus k Otcovi nebeskému,
vám aby miesta pripravil
aby rozkázal zboru anjelskému
vás aby raz pozdravil!

Prosíme Teba, drahý náš Ježiši,
zober nás všetkých k sebe,
aby sme mohli tam v nebies ríši
vďaky vzdávať Tebe! −

Komentovať