200. Výročie narodenia J. Podhradský v Skalici

200. Výročie narodenia J. Podhradský v Skalici

MATICA SLOVENSKÁ, MESTO SKALICA, C.Z. ECAV NA SLOVENSKU SKALICA ZÁHORSKÉ MÚZEUM V SKALICI

VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ

NA SPOMIENKOVÉ PODUJATIE VENOVANÉ SPISOVATEĽOVI, EVANJELICKÉMU KŇAZOVI A ŠTÚROVCOVI

JOZEF PODHRADSKÝ 200. VÝROČIE NARODENIA

(19. 4. 1823, SKALICA – 13. 11. 1915

, JAGODINA, SRBSKO)

  1. APRÍLA 2023 (NEDELA), SKALICA

PROGRAM

9:30 – EVANJELICKÝ KOSTOL V SKALICI SLÁVNOSTNÉ SLUŽBY BOŽIE

PRÍHOVORY HOSTÍ

ODBORNÝ PRÍSPEVOK VENOVANÝ

ŽIVOTU A DIELU JOZEFA PODHRASKÉHO

PO SKONČENÍ PROGRAMU PRESUN K MIESTU, KDE STÁL RODNÝ DOM JOZEFA PODHRADSKÉHO

Komentovať