Martin Miloš Braxatoris — Na vzkriesenie

Martin Miloš Braxatoris — Na vzkriesenie

Čo smútiš, plačeš, dušo moja,
v tom svete zášti, nepokoja,
že krivda — v hoji, v páperí,
že pravda — žobre u dverí,
že záškodník ti robí škodu,
vrah kope hrob ti, tvojmu rodu,
že svetlo často hasne v tmách,
že milí ľahli v mohylách — ?

Ó, plesaj! Spása istá tu je,
hľa, Kristus vstal a triumfuje…
Len hor’ sa! Otvor viery zrak!
A skúsiš: prchne smútkov mrak.
Triumfuj, Kriste! Pokor zlobu!
vznieť svetlo, svieť nám v každú dobu;
čo hynie, zmiera: obživ, vzkries –
Spásou sa na náš národ vznes!

(Ratoliestky s hory olivetskej)

Komentovať