Jozef Gašparík-Leštinský — Ty si trpel za nás

Jozef Gašparík-Leštinský — Ty si trpel za nás

Ty si trpel za nás,
Spasiteľu náš,
preto Ťa prosíme:
Kriste, uslyš nás!
Svojím umučením
daj nám, zlorečeným,
to, čo sme stratili
stálym hrešením.

Obetoval si sa,
na smrť dal si sa,
aby slová Písma
naplnili sa;
dľa nich si zadlávil
hada a pripravil
diabla o moc jeho,
nás pekla zbavil.

Trpel si bolesti
pre naše zlosti,
zaplatils’ za všetky
naše hriešnosti;
bols’ pre nás ranený
pre nás usmrtený,
aby sme my boli
hriechov zbavení.

Pohanom vydaný,
ubičovaný,
opľutý a hrozne
zamordovaný,
Svoje rúcho čisté
zmáčal si, ó Kriste,
v Svojej krvi a ňou
spasils’ nás iste.

Len Tvoja dobrota
to urobila,
že nás z kliatby večnej
vyslobodila:
už sa nedesíme,
Tebou sa tešíme;
lenže pri tom všetkom
stále hrešíme.

Preto, Obranca náš,
ráč vzhliadnuť na nás,
aby si nadarmo
netrpel za nás:
daj nám myseľ novú,
lásku k Tvojmu slovu,
by sme do tej kliatby
nepadli znovu.

1917

Komentovať