“Ty si viacej” – evanjelici štartujú celorakúsku akciu

18. a 19. júna t.r. budú v mnohých rakúskych cirkevných zboroch Evanjelickej cirkvi prebiehať peciálne slávnosti pod názvom "Du bist mehr" (Ty si viacej). Akcia je zameraná na oslovenie tých, čo sú v cirkvi, ale najmä tých mimo cirkvi. V centre všetkých aktivít stojí človek. "Ty si viacej" vyjadruje, že evanjelická cirkev vidí človeka vo svetle bezhraničnej Božej milosti. V tomto svetle je každý človek viacej, ako to vidíme našimi očami. Je to viacej ako práca, úspech, sociálne postavenie, viacej ako vlastné myslenie, konanie a viera. "Toto jadro evanjelia sa má rozširovať", povedal biskup cirkvi M. Buenker. Kvôli tomu je nutné ísť na verejnosť. Cirkevný spot v súkromnej televízii, ktorý sa vysiela už od 6. júna a táto akcia sú prvými krokmi.

(www.evang.at)

Komentovať