Emil Boleslav Lukáč — Modlitba

Emil Boleslav Lukáč — Modlitba

Na kríž vezmi Pane môj,
telo, dušu, všetko moje,
v smrti so sebou ma spoj,
s Tebou mrieť mi prospešno je.
S Tvojou rukou moja ruka,
s Tvojou nohou moja noha,
s krížom kríž a s mukou muka,
ale s Bohom mám však Boha.

Do hrobu ma Pane môj
príjmi, vezmi s sebou spolu,
nech si ľahnem na pokoj,
koniec Tvojmu — môjmu bôľu.
Obzrieť temné bydlište,
spriateliť sa s jeho kúty.
Tvoj byt i tam zaiste
dobrý tiež pre moje údy.

Odvaľ kameň Pane môj,
s jedným ihneď druhý padá,
smrteľný mi zotri znoj,
vyrvi z hroznej moci hada.
Telo, duša, všetko moje
s Tebou vstanú s Tvojej lože,
dýchni v chripie žitie dvoje,
tu i tam byt’ Tvojim, Bože!

1929


Komentovať