“Príď Tvoje kráľovstvo” – záverečné služby Božie Kirchentagu 2011

V nedeľu 5. júna 20011 sa predpoludním za jasného, horúceho počasia, konali na pobreží rieky Labe záverečné služby Božie Kirchentagu 2011 v Drážďanoch . Bohoslužby sa niesli v znamení hesla z Otčenáša "Príď Tvoje kráľovstvo!". Na službách Božích poslúžili spevom svojimi čistými hlasmi chlapci z Kreuzchoru a 6 tisíc pozónistov. Medzi to boli vkomponované aj skladby a čísla moderných nástrojov a spevu. Kázeň mala farárka z Frankfurtu nad Mohanom Ulrike Trautwein. V kázni povzbudzovala prítomných k aktívnemu kresťanstvu. Prezidentka Kirchentagu Katrin Goering Eckardt lúčila sa s Kirchentagom ďakovaním prítomným 118 tisícom ľudí, dobrovoľníkom, vystupujúcim, dokonca aj milým vodičom električiek a policajtom v meste. Spolu s biskupom ELKC J. Bohlom slávili Večeru Pánovu, ktorú potom prítomným prislúžila stovka duchovných a ďalších laických pomocníkov. Biskup vyjadril spokojnosť s priebehom Kirchentagu. Vyjadril preto želanie, aby sa v r. 2017 na výročie Reformácie konal v tomto meste opäť Kirchentag, ale už ekumenický. Predtým však bude ešte Evanjelický 34. Kirchentag v r. 2013 v Hamburgu.

(www.ekd.de)

Komentovať