Hľa, stojím pri dverách a klopem

Hľa, stojím pri dverách a klopem

Hľa, stojím pri dverách a klopem…

Otvorte. Láskou k vám mi srdce horí –

Blahoslavený, kto mi pootvorí;

Ja vojdúc, budem s ním tam večerať

a so mnou on -ja chcem mu blaha dať;

Chlieb neba večný, pokoj, radosť v Duchu Svätom!

Hľa, stojím pri dverách a klopem.

Hľa, stojím pri dverách a klopem…

Ó, Pane, náš, ó Spasiteľu milý!

Viď! Dokorán sme bány otvorili –

Ó, vojdi, vzácny požehnaný Hosť!

Kto Teba má, má večne dosť a dosť…

Nuž vojdi v srdcia, domy, v školy, chrámy !

A potom večne ostaň s nami!  Amen

Komentovať