Ján Smrek — Slovo života

Do mnohých omladlých sŕdc
vložil som života požiar,
rudú som vztýčil vlajku
na duše najvyšší stožiar.

Udrel som do svojich strún,
stojac nad horiacim Rímom,
hudbou som naplnil mnohých,
akoby najtuhším vínom.

Obrysy velikých dní
vidím kdes’ v znamení novom,
počujem zavýskať ráno
víťazným života slovom.

Nadšene čítam si dnes
mohutné Zjavenie Jána,
najkrajšiu z kapitol o tom
advente slávneho Rána!

Komentovať