33. nemecký evanjelický Kirchentag

Od 1. júna do 5. júna 2011 bude sa v Drážďanoch konať 33. nemecký evanjelický Kirchentag. Jeho mottom sú slová z Matúšovho evanjelia "…tam bude aj tvoje srdce." Téma sa bude preberať na bohoslužbách, Večeri Pánovej, biblických hodinách a vystúpeniach. Otváracie služby Božie budú 1. júna o 17.30 hodine. V priamom prenose ich možno sledovať na stanici MDR. Na Kirchentagu je množstvo programov pre malých, dorast, mládež, dospelých. Vystupovať budú divadelné krúžky, politici , dychovky, spevokoly, pozrieť si možno zaujímavé výstavy. V nedeľu 5. júna o 10.00 hodine budú záverečné služby Božie s prenosom cez stanicu ZDF. Na Kirchentagu sa budú prezentovať rozličné cirkevné spolky, združenia, diakonia, školy. Prítomní budú nielen domáci ,ale i početní zahraniční hostia. Podrobnosti možno nájsť na www.kirchentag.de

Komentovať