Sviatok Vstúpenia Pána na nebo vo štvrtok 2. júna 2011

Hoci v našom štáte je tento deň pracovný, v každom cirkevnom zbore budú služby Božie ,najmä vo večerných hodinách. V krajinách , kde je dňom pracovného pokoja, budú SB v predpoludňajších hodinách. Pre tých, ktorí vedia po nemecky a majú možnosť prijímať prvý celonemecký program ARD , odporúčam im o 10. oo hodine priamy prenos evanjelických SB z Kreuzkirche v Drážďanoch, na ktorom poslúži spevom svetoznámy zbor tohto chrámu. Kázať budú: farár Joachim Zirkler a superintendent Peter Meis. Dĺžka prenosu 60 minút.

Kristus vraví:"A ja, keď budem povýšený zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe." Ján 12,32

Komentovať