Evanjelická cirkev v Maďarsku v číslach a faktoch

Druhé číslo 2011 bulletinu Spolku Martina Luthera v Erlangene je monotematicky venované Evanjelickej cirkvi v Maďarsku. Pretože ide o cirkev, s ktorou nás viažu spoločné dejiny a je to naša susedská cirkev, prinášame vám z bulletinu niekoľko faktov a čísel, aby sme ju poznali lepšie.

Evanjelická cirkev v Maďarsku (ECM)  je diasporálnou cirkvou. Čo do počtu členov je v poradí v MR treťou. Historicky jej korene siahajú do roku 1520. Luteráni v Maďarsku sú pôvodne slovenského , nemeckého a maďarského etnika. Počet evidovaných členov v zboroch je 212 tisíc, z toho platiacich príspevky 110 500.Podľa sčítania v r. 2001 sa k ECM prihlásilo do 300 tisíc ľudí. Rozpočet cirkvi je ročne 30 miliónov EUR, čo je 8,5 miliardy HUF. Z toho 6 miliard HUF pravidelne cirkvi prispieva štát, nakoľko cirkev preberá štátne úlohy cez vyučovanie, výchovu a sociálnu pomoc. Štát teda prispieva na 8 cirkevných základnmých škôl, 12 gymnázií, 16 materských škôlok, 35 diakonických inštitúcií a niekoľko celkom chudobných diasporálnych zborov. Farári,ktorí slúžia v lokalitách s menej ako 5 tisíc obyvateľmi, dostávajú spolu 55 miliónov HUF, čo je v prepočte cca 70 EUR na farára. Cirkevné zbory sú samostatné právne osoby s vlastným rozpočtom. V podstate nedostávajú celocirkevnú podporu. Výnimku tvoria celkom chudobné diasporálne zbory. Financovanie duchovných sa vykonáva: * z cca 14.5% cez celocirkev, * z cca 23,3% cez štát (oných 70 EUR), ako aj hodinový plat za vyúčbu náboženstva, * z cca 62.2% cez zbory. Sú veľké rozdiely v platoch farárov. Priemerný plat farára je asi 600 EUR (150 tisíc HUF).

V cirkvi je: 217 farárov a 98 faráriek; 196 penzionovaných farárov a faráriek; 17 profesorov a profesoriek; 928 učiteľov, učiteliek škôlok a asi 200 cirkevných hudobníkov. Organizačne sa ECM delí na : 1. Západný dištrikt , 112 zborov, 115 duchovných; 2. Severný dištrikt , 82 zborov, 98 duchovných ; 3. Južný dištrikt , 65 zborov a 102 duchovných.

 Stav : máj 2009.

Komentovať