Ladislav Fričovský — To najkrajšie, to ešte iba príde

Ladislav Fričovský — To najkrajšie, to ešte iba príde

To najkrajšie, to ešte iba príde.
Ohnivým stĺpom kráča pred nami.
Blýska sa bleskom archanjelských krídel.
Stráca sa hore medzi hviezdami.

To najkrajšie, to ešte iba príde.
Zbytočne vnárať srdce do zeme.
Do tmy sa rútiť v nekonečných chybách.
Cez dierku škúliť, kam už nesmieme.

To najkrajšie, to ešte iba príde.
Najväčšia túžba. Jediný zo snov.
Hľa, priestor, kam som odtiaľ nedovidel,
kde letmá chvíľa splýva s večnosťou.

To najkrajšie, to ešte iba príde.
S pútnikom stúpam do nebeských brán.
Až raz budem stáť na tom istom mieste,
kam na oblaku predišiel ma Pán!

Komentovať