Duchovná žatva spevokolov Bratislavy

Duchovná žatva spevokolov v Novom kostole – 12. júna o 18.00 hod.

·     V nedeľu 12. júna bude v Novom kostole o 18.00 hod. Duchovná žatva spevokolov nášho cirkevného zboru na tému: „Chváľme Hospodina!“.

·     V programe odznejú: modlitby, spoločné piesne, príhovor br. farára Šefranka, osobné svedectvá a duchovné piesne na oslavu Hospodina v podaní zborového spevokolu, komorného zboru „Salus“ a spevokolu „Jas“ z Dúbravky.

·     Bratia a sestry! Srdečne Vás pozývame na toto zborové podujatie. Príďte spolu s našimi spevokolmi chváliť Hospodina.

(Bulletin ECAVBA)

Komentovať