Kristína Royová — Mlčať chcem!

Kristína Royová — Mlčať chcem!

Ja mlčať chcem jak drahokam,
keď brusičov ho drobí brus.
Ja mlčať chcem, veď cieľ svoj znám;
že smrťou k sláve idem už.

Čo činil si Ty s nami, viem,
k dobrému musí smerovať;
za blaho, žiale večne smiem
česť Tebe, Bože svätý, vzdať.

Znám, čistoty mne treba kvet,
ak k Tebe chcem sa privinúť,
Tvoj obraz na mne nutno zrieť,
bo v nebe mám sa vyšinúť.

Tak mlčať chcem, keď sa Tvoj kríž
berieš ma s sebou, abych mrel.
Ach, mlčať chcem, veď dovolíš,
bych s Tebou znovu povstať smel.

Komentovať