Michal Kišš — Za tú našu slovenčinu

Michal Kišš — Za tú našu slovenčinu

Slovákom bol môj otec
a Slovenkou moja matka,
moja mluva a moja reč —
to je Slovenčina sladká;
Ach, ľudia zlí, nesužujte
moju dušu boľavú,
ja znalosťou cudzej reči
nechcem trápiť svoju hlavu.

Slovákom som sa narodil,
Slovákom vždy zostať chcem
a jako taký milovať
budem stále tú rodnú zem,
ona je mojou otčinou,
ona je moja drahá vlasť,
ja za ňu, keď bude treba.
chcem v obeť svoj život klásť!

Ale odrodiť sa nejdem,
rod slovenský nezapredám,
ani moju slovenskú reč
haniť a tupiť nedám!
Nerobte mi, ľudia Boží,
ach, nerobte žiadne muky,
pre moje srdce má iba
Slovenčina sladké zvuky!


Komentovať