V Rusku vychádza nový preklad Biblie

K 1. júnu 2011 vychádza v Rusku nový preklad Biblie v súčasnom modernom spisovnom ruskom jazyku. Bibliu vydáva Ruská biblická spoločnosť.Preklady z pôvodných jazykov trvali 15 rokov. Vykonal ich kolektív autorov. Doteraz sa v Rusku používal tzv. synodálny preklad. Nový preklad bude opatreny komentármi, ktoré priblížia čitateľom  málo známe reálie a pozadie biblických textov.

(www.baznica.info)

Komentovať