Karl Gerok − To je Pán

Karl Gerok − To je Pán

To je Pán! Čujte slovo pravej viery
od vôd Galilejských
vravte tiež, nech sa ďalej šíri
po končinách zemských
Pánom máte Ho nazývať
celý svet má raz vyznať:
To je Pán, to je Pán!

To je Pán! Len v Ňom požehnanie zjavné
uprostred starostí, bdení!
Vrhol som sieť − celú noc daromne
bolo moje trápenie;
z večera do rána som plakal,
starosť svoju však nič nevykonal;
to je Pán, to je Pán!

To je Pán! Zákon Pána pravý jest,
priamy Jeho rozkaz;
na pravú stranu hodil som svoju sieť,
zmizla neresť v ten čas;
tak blažene nevie žiaden,
tak kráľovsky platí len Jeden:
to je Pán, to je Pán!

To je Pán! Dávno stojí uprostred nás,
nevrav že je vzdialen’,
tmy boli v nás, − i oko moje v ten čas
zaznalo Pána deň;
nu už i mne sa rozodnilo,
hľa, slnko viery zasvietilo:
to je Pán, to je Pán!

To je Pán! Tam na brehu Ján Ho videl,
tešil sa velice:
tichý ten duch hlas milosti počul
v pokoji srdce;
hľadaj i ty v srdci pokojnom
Pána, by znelo i v duchu tvojom:
to je Pán, to je Pán!

To je Pán! Šimon do mora sa pustil,
ó, láska prevrúca!
Bože, kto by ma už od Ťa odlúčil?
Ani plameň žeravý!
Ajhľa, s radosťou vlnami plávam,
lebo kto ma vytiahne, Toho znám:
to je Pán, to je Pán!

To je Pán! Iní tiež Ho nasledujú
túžbou srdca svojho,
prvú lásku vernosťou zdobujú
Ducha pokojného:
ešte dlho máme veslovať,
v Prístave istom však budeme stáť:
to je Pán, to je Pán!

To je Pán! Poďme všetci verní Jeho,
k Nemu pristupujte,
On sýti vás sám u stolu svojho:
Poďte, obedujte;
ó, krásne sú dni sviatočné,
a hostia Pána požehnaní:
to je Pán, to je Pán!

To je Pán! Prečo by som sa Ho mal pýtať
Ty kto si? Čo činíš? On je! Hoci by aj čo chcel konať,
že On − v pokoji dlieš,
keď nás trestá, alebo žehná,
v slnci alebo v búrke s nami jedná:
to je Pán, to je Pán!

To je Pán! Hoci málo občerstvuje
mňa Jeho tu milosť,
alebo putá ma tu sleduje
hriešna vždy smrteľnosť.
Počkaj duša, tam Ho uzrieš,
tam v svetle večnom sama zaznieš:
to je Pán! To je Pán!

Zo zbierky „Palmblätter“ (Palmové listy)


Komentovať