Karol Kuzmány — Vzkriesenie

Karol Kuzmány — Vzkriesenie

Vstávajte, už nebo horí;
čas je, Boh nové svety tvorí:
Už ide Pán, už ide Pán.
Vstaňte z hrobov sestry, bratia,
už sa otvára neba stan!
Tak skríknu anjeli
v rozkošnom veselí:
Hallelujah, hallelujah!
Tu je deň zmŕtvych vzkriesenia.

V sláve Otca zostupuje
Kristus, a s Ním sa približuje
zástup našich milých jasný.
Všetci predkovia prichádzajú,
potomci z hrobov vychádzajú.
Prestal všetok nárek časný
“Veď sme my len spali,
a vy ste plakali!”
Hosianna, Hosianna,
večná radosť nám je daná.

Česť, sláva Ti,
sláva Ti, Kriste, Boží Synu,
v blahoslavenú tú hodinu
prídeš a vezmeš nás sebou.
A prúd nesmiernej radosti
potečie po celej večnosti,
a my budeme tam s Tebou.
Oko nevídalo,
ucho neslýchalo,
čo Ty nám dáš
v ten slávny čas:
Sláva Ti, Kriste, Bože náš.

Komentovať