Blahoželanie k veľkonočným sviatkom

Blahoželanie k veľkonočným sviatkom

Požehnané veľkonočné sviatky všetkým rodinám, priateľom a tiež priaznivcom stránky www.evanjelik.sk – želá redakcia

Táto fotografia, špeciálne pre priaznivcov našej stránky je z Rodosu, z niekdajšej pevnosti Johanitov. Na bráne je otvor v tvare kríža upomínajúci na vykupiteľskú smrť Baránka – v ktorom však vidieť veľké symboly: živú-tečúcu vodu, nad ňou svetlo a v pozadí strom, pripomínajúci strom života ktorý rodí dvanástoré ovocie a vydáva svoje ovocie a lístie stromu na uzdravenie národov. (Zjav. 22,1 – 5).

Komentovať