Koloman Banšell — Veľkonočné vzdychnutie

Koloman Banšell — Veľkonočné vzdychnutie

Vstal z mŕtvych sveta Spasiteľ
vstal z hrobu Kristus Pán!
Ajhľa, živý je Premožiteľ
smrti, pekelných brán!

Preto my Teba, ó Bože,
pokorne slávime,
preto my Tebe radostné
vďaky prinášame.

Hovoriac: Kde ó smrť,
kdeže je tvoja moc?
Ó peklo, kde brány tvoje?
Ó hrob, kde tvoja noc?

Všetko to je premožené . . .
Vstal z mŕtvych Kristus Pán,
a v Ňom i nám je otvorený
nesmrteľnosti stan.

Komentovať