Prvá návšteva generálneho tajomníka SLZ v Etiópii

V dňoch 29. apríla až 2. mája 2011 uskutočnil generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) v Ženeve farár Martin Junge návštevu Etiópskej evanjelickej cirkvi Mekane Yesu (EECMY). Na programe bolo stretnutie a intenzívne rozhovory s vedením cirkvi na čele s jej prezidentom, farárom Wakseyoumom Idosom. Junge ocenil, ako táto cirkev vedela vytvoriť aktívnu mnohorakosť a napriek tomu udržať svoju jednotu. V cirkvi sú rozličné konfesijné tradície, žijú v nej mnohé etniká, ktoré dostávajú priestor a možnosti na svoju realizáciu. Okrem vedenia EECMY mal Junge rozhovory aj s premiérom Etópie Melase Zenawi o klimatických zmenách a o reálnych projektoch SLZ ,ktoré táto organizácia uskutočnila v boji proti nedostatku vody studňami a zavlažovaním. Oddelenie svetovej pomoci SLZ vykonalo 115 projektov zavlažovania 30 tisíc ha pôdy, čím sa dnes posilnila bezpečnosť výživy pre cca pol milióna obyvateľov. Junge sa ďalej stretol aj s patriarchom pravoslávnej cirkvi v Etópii a vedúcim duchovným islámu. Junge poďakoval EECMY za jej vklad pri celostnej misii,ktorú táto cirkev ovplyvnila aj vo SLZ. Podobne ocenil EECMY za jej diakonickú angažovanosť a povzbudil ich k ďalšej práci.

EECMY je treťou najväčšou členskou cirkvou SLZ, má vyše 5,5 milióna členov.

(www.lutheranworld.org)

Komentovať