Karel Kolman — Žije!

Karel Kolman — Žije!

Kristus — Kráľ žije! Ó, neste tie správy
od mora k moru a do všetkých strán!
Ježiš — Kráľ žije — a živý je, zdravý,
práve len vykročil zo smrti brán.
Ó, jaká blaženosť, víťazstvo skvelé:
Koniec je peklu už, smrti i tmám!
Sloboda dobytá, spasenie celé,
sláva už nebeská kynie i nám.

Kristus-Kral’ kraľuje! Daromné boli
pečate na hrobe, vojenská stráž.
Hrob vydal Víťaza hriešnikom k vôli,
na hlave vrahovi stojí Kráľ náš.
Darmo sa zvíja had, darmo sa hádže,
darmo sa vztekajú luza i kňaz.
Pred Pánom života prchajú stráže;
celý svet predesil Víťazov hlas.

Raduj sa, hriešniku! Tvoj Ježiš žije!
Tvoj Ježiš kraľuje — vypni len hruď!
Hláste to po svete, rabov nech šije
sprostené navždy sú stovekých pút.
Milosť Boh ponúka. — Zadarmo? — Áno!
Z otrokov stáva sa Boží zas’ ľud.
Hrom bije do hrobov — budí sa ráno,
celý svet zaplaví milosti prúd.

Komentovať