8. máj 2011 – Deň matiek

Pozdravujeme všetky mamy touto básňou – modlitbou z internetu.

 

MODLITBA
 
Úprimnú vďaku prijmi, Pane,
Za to, že mama vravieť komu mám.
Za chvíle Tebou požehnané,
Čo s mamou denne prežívam.
Úprimnú vďaku prijmi Bože,
Za lásku, čo cítim smiem,
Že odpustiť vie neposlušnosť,
Zlé slovko nikdy nepovie.                        
My chválime Ťa, dobrý Bože,
Že každá mama svojim deťom
Vždy naporúdzi, blízko je
Na cestách týmto Tvojim svetom.
Že aj keď sily nestačia,
Snaží sa a nehľadí na seba
A na to, aby ozaj šťastná bola,
nikdy jej veľa netreba.
Ďakujem Pane, za mamu moju,
A myslím to úprimne,
Veď predsa niet človeka iného,
Čo by viacej stál pri mne.                                        
S Tebou Pane a s mamou mojou,
Istotu mám pre každý deň.
A verím, že neskončí sa tento vzťah,
Čo nie je iba krásny sen.
Prosím Bože za mamičky,
Za oteckov, za rodiny.
Za tie deti, čo niečo im chýba,
Nech v Tvojej veľkej láske, dobrote,
Napraví sa táto chyba.
Uč nás všetkých, Bože dobrý,
Pamätať to veľké prikázanie
Že milovať treba Teba,
Ctiť si blížnych, ktorých máme
A lásku dávať. Vypočuj nás Pane.
Amen
 
 

Komentovať