Varovanie pred zmenou vzťahu štátu a cirkví v Nemecku

Prezident cirkevného úradu Evanjelickej cirkvi Nemecka (EKD) Hans Ulrich Anke oponoval snahám "revidovať základný zákon štátu ,ktorý garantuje vzťah štátu a cirkví". Zákon chápe svetonázorovú neutralitu štátu . Znamená to, že v Nemecku štát nezasahuje do vecí cirkví, cirkvi zasa neberú do rúk kompetencie štátu. V poslednom čase vo väčšine politických strán sa ozývajú hlasy , že vzťah štátu a cirkví by sa mal prehodnotiť. 

(www.ekd.de

Komentovať