Zbierka z nedele Biblie vo Fínsku pôjde pre gramotnosť

V nedeľu 8. mája t.r. má Evanjelicko-luteránska cirkev vo Fínsku nedeľu Biblie. Finančná zbierka pri týchto službách Božích pôjde pre Biblickú spoločnosť vo Fínsku, ktorá ju ďalej predisponuje týmto spoločnostiam v Argentíne, Bolívii a Stredoafrickej republike s tým, aby ju použili pre potreby odstránenia negramotnosti obyvateľov. Tým sa otvoria dvere aj pre čitateľov Písma svätého.

(evl.fi)

Komentovať