Rehor Uram Podtatranský — Bez ľúbosti

Rehor Uram Podtatranský — Bez ľúbosti

A znáš ty, prečo bez radosti
tak pustý mi je každý deň?
Ach, objal si ma bez ľúbosti:
Boh odpusť veľký hriech ti ten!
Bez ľúbosti! — Bez ľúbosti
ty objal si ma, — objal len!
Boh odpusť veľký hriech ti ten!

A znáš ty, prečo v mladosti
už zmizol z tvári mojej smiech?
Ty zľúbal si ma bez ľúbosti:
Boh odpusť ti ten veľký hriech!
Bez ľúbosti! — Bez ľúbosti
poľúbil si ma, — zmizol smiech!
Boh odpusť ti ten veľký hriech!!

A znáš ty, prečo v samotnosti
ja horké slzy vylievam?
Tys‘ dal mi ruku bez ľúbosti!
Ach, odpusť hriech bez ľúbosti!
Bez ľúbosti! — Bez ľúbosti
ja tvoje chladné srdce mám!
Ach, odpusť hriech ten Boh ti sám!!

A znáš ty, prečo bez ľúbosti
ja za hrob chladný pozerám?
Život je hrobom bez ľúbosti!
Ach, odpusť hriech ten Boh ti sám!
Bez ľúbosti! — Bez ľúbosti
ja vädnem, hyniem, umieram!
Ach, odpusť hriech ten Boh ti sám!!

Komentovať