Veľkonočný list biskupa D.Brauera z európského Ruska ELKRAS

Počas Veľkého týždňa, dňa 20. apríla, biskup Dietrich Brauer z Moskvy odoslal partnerom veľkonočné posolstvo, ktoré sa odvoláva na existujúce udalosti v Evanjelickej luteránskej cirkvi v európskej časti Ruska

"Drahí bratia a sestry,

Srdečne zdravím vás v tomto období Veľkej noci. Kristus vstal z mŕtvych! V tomto roku sme boli svedkami osobitného pôstu. Bol to naozaj náročný čas pre našu cirkev. Všetci sme sa modlili za cirkevný zbor v Moskve. Na synode sme rozhodli, že farári tohto cirkevného zboru  Lotov a Bülow- Sternbeck za činy, ktoré sú nezlučiteľné s duchovným, budú mať zrušené ordinačné práva. Následne časť komunity vyhlásila neposlušnosť voči rozhodnutiu synody cirkvi . Pre vyriešenie tohto problému v zbore,  zvolali sme mimoriadnu synodu, na ktorom bolo rozhodnuté o reorganizácii zboru a novú registráciu komunity. Dávame obnovenú komunitu v Moskve do milostivých  Božích rúk.

Som veľmi vďačný  všetkým sestrám a bratom, ktorí zanechali svoju prácu a stáli tu pri nás  v Moskve počas tejto ťažkej doby, podporili a pomáhali pri každodennej práci. Táto podpora nám dáva silu a nádej vízie do budúcnosti.

Pokušenia pre cirkev a každého kresťana osobne –  to nie je to, čoho sa bojíme a vyhýbame sa mu. Pokušania sa nám posielajú, aby sme rozlišovali zrná od pliev, aby sme mohli skúšať, čo je pre nás v živote prioritou. Pôstna doba je čas ,kedy  zbor i celá cirkev má skúmať vlastný základ. Tým základom je  Kristus. Žiadny človek, žiadne vonkajšie zvyky nesmú obsadiť toto posvätné miesto. V kresťanskej cirkvi Kristus je to najsvätejšie a celá služba veriacich je sústredená okolo neho. Kľačíme pred krížom Ježiša a jeho utrpením pre našu spásu. Veľmi sa tešíme z Jeho zmŕtvychstania pre náš život."

V Kristovej láske Váš biskup Dietrich Brauer

(www.martin-luther-bund.de)

Komentovať