Sčítanie obyvateľstva 2021: k ECAV sa hlási 5.3% obyvateľov SR

Podľa prvých publikovaných výsledkov ŠÚ SR:

Najviac obyvateľov SR (3 milióny) si uviedlo rímskokatolícke náboženské vyznanie, príslušnosť k nemu v roku 2021 deklarovalo 56 % obyvateľstva. Jeho podiel oproti roku 2011 však poklesol o vyše 6 percentuálnych bodov.

Druhou najpočetnejšou skupinou obyvateľov sú obyvatelia hlásiaci sa k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Ich podiel predstavuje 5,3 % (287-tisíc). Tretie najpočetnejšie náboženské vyznanie predstavujú príslušníci gréckokatolíckej cirkvi (218-tisíc), tvoria 4 % populácie, štvrté miesto patrí kalvínskemu vyznaniu (1,6 %). Všetky ostatné náboženské vyznania majú podiely menšie ako 1 %.

2 Komentáre k “Sčítanie obyvateľstva 2021: k ECAV sa hlási 5.3% obyvateľov SR

  1. mathos

    Nuž 7-8% kresťanov… zlé, ale mohlo to byť aj horšie. Sú rôzne pohľady na kresťanstvo. Ľudia hocičo považujú za kresťanstvo, aj to čo kresťanstvo vôbec nie je. Všimnime si bližšie na kresťanstvo, aké nám ponúka rímska cirkev. Rozhoduje vždy a vo všetkom Kristus? Je pravda, že rovnako ako aj evanjelická cirkev ukazuje na Krista, ako Spasiteľa sveta, ukazuje na Jeho kríž. Veľmi rada používa Kristovo meno, všade stavia kríž ako víťazné znamenie. Kríž uvidíte na veži rímskeho chrámu, na oltári, v poli, na kňazskom ornáte aj na topánke rímskeho biskupa, ale ako málo je z toho čo učil Ukrižovaný. Rímska cirkev sa rada chváli menom Kristovým; poznáme povestný rád Spoločenstvo Ježišovo (Jezuiti), Kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa (Redemptoristi), Kongregáciu sestier Najsvätejšieho Spasiteľa ai. Kto by nepoznal rímsky pozdrav „Pochválený buď Ježiš Kristus“ (dokonca do polovice 20. storočia mohol každý pri každom takomto pozdrave získať odpustky bŕŕŕ). Z tohto všetkého by sa zdalo, že v rímskej cirkvi nad všetkým a vo všetkom rozhoduje Kristus. Ale v skutočnosti to tak nie je! Všetka takáto úcta ku Kristovi je len povrchná. Možno sa niekomu zdá, že sú to smelé a trúfalé slová, veľké obvinenie, ale pozrime sa na dôkazy, ktoré nikto nemôže vyvrátiť. Kresťanstvo v rímskej podobe nie je Kristovo, ale mariánske. Dôkazy: Mária má v rímskej niekoľko cirkvi zasvätených sviatkov: Očisťovanie, Zvestovanie, Navštívenie, Nanebovzatie, Narodenie, Meno, Siedmych bolestí, Nepoškvrnené počatie… Každý sviatok sa slávi s privilegovaným deviatnikom. Ďalej sa slávia všedné sviatky: Obetovanie, Pomocnice, Srdce Márie, Ružencovej… ďalej Lurdskej, Levočskej, Trnavskej, Rožňavskej (možno každého mesta!) a samozrejme s deviatnikom. Okrem toho má panna Mária zasvätené všetky soboty v roku, celý mesiac máj, celý október (ruženec) a deväť nedieľ pred Vianocami (Materstvo). Keď sa to zráta, pomaly nie je toľko dní v kalendári. Keď zájdeme do rímskeho kostola, nájdeme pri sochách Márie kvety, sviece, tabuľky a pred nimi plno kľačiacich ľudí. Mnohí si to bez povšimnutia Krista na kríži hrnú rovno k Márii, alebo k inému svätému! Na Veľkú noc je všetka pozornosť venovaná bolestnej Márii a nie trpiacemu Kristovi. Rímski ospevujú vzkriesenie Pána takto: „Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja….“ Kristus sám o sebe nič neznamená, ak nie je vedľa Márie. Aj zomierajúceho povzbudzujú (hoci s krížom v ruke), aby zomrelému nedala zahynúť! Uvažujme, či toto je kresťanstvo aké chcel mať Ježiš? Je to kresťanstvo prvotnej apoštolskej cirkvi? Dá sa zrovnávať s evanjeliom? Priznáva sa Kristus k takémuto kresťanstvu? Aké kresťanstvo si zvolíš, milý kresťan? Niet pochybností, nie mariánske kresťanstvo, ale Kristovo – evanjelické!!
    Pokoj Vám!!

Komentovať