V Maďarsku zriadili cenu Najlepšia kázeň roka

Južný dištrikt Evanjelickej cirkvi v Maďarsku zriaďuje v roku 2011 pre duchovných svojho dištriktu cenu Najlepšia kázeň roka. Cenou sa vyjadruje presvedčenie, že biblická a moderná kázeň,stojaca na pevných teologických základoch a zodpovedajúca homiletickým kritériám, je najdôležitejším prostriedkom svedectva o Ježišovi Kristovi. Má nepostrádateľnú úlohu vo vzbudzovaní ,živení a prehlbovaní viery  a je nevyhnutným prvkom pri výstavbe cirkvi. Odmenené kázne budú uverejnené. Ceny sa budú odovzdávať vždy na misíjny deň dištriktu. Tri kázne (za prvé, druhé a tretie miesto ) budú odmenené celkovou sumou 300 tisíc forintov. Kázne bude hodnotiť päťčlenná odborná porota.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať