Moslimom predstaviť neskrátené evanjelium

Proti kráteniu evanjelia moslimom vystúpil odborník na islam a bývalý württembergský cirkevný radca Albrecht Hauser. " Podávať moslimom iba také evanjelium ,ktoré môžu prijať a nevyvolá pohoršenie, hraničí priamo so zapieraním a zlyhaním." povedal Hauser na výročnom zasadnutí misijného zväzu Licht im Osten (Svetlo na východe) 30. apríla t.r. v Korntali. Ako príklad,ktorý by moslimovia odmietli, uviedol ukrižovanie a smrť Ježiša Krista. "Pre moslima je nepredstaviteľné, aby Boh bol smrteľný človek." Hauser radil, aby kresťania nevideli v moslimoch predstaviteľov iného náboženstva, ale svojich blížnych, pre ktorých tiež platí Božia láska v Ježišovi Kristovi. Evanjelický teológ bol v rokoch 1984-2004 referentom pre misiu vo vrchnej cirkevnej rade v Stuttgarte. Až do roku 2010 ako penzista bol predsedom pracovného kruhu pre islam Nemeckej ev. aliancie. Licht im Osten založili v r. 1920 vo Wernigerode s cieľom šíriť biblické posolstvo medzi národmi bývalého Sovietskeho zväzu. Spolupracovníci v 70. a 80. rokoch prepašovali za železnú oponu tisícky Biblií.Tohtoročná téma zasadnutia sa niesla s heslom "Svetlo v tieni minaretov". Viacerí pracovníci kresťanského diela hovorili o misijných aktivitách v islamských následníckych štátoch.Predsedom Licht im Osten je ev. farár Martin Hirschmüller z Ostfildern pri Štuttgarte.

(www.idea.de)

Komentovať