Nový ev. kostol v meste Pila, Poľsko

Vo Veľkonočný pondelok 25. apríla t.r. sa v 75 tisícovom meste Pila, v diecéze Pomoransko-veľkopoľskej konala slávnosť posviacky nového ev. kostola. Kostol začali stavať v r. 2008. Posviacku Božieho stanku vykonal biskup Evanjelickej cirkvi v Poľsku J. Samiec z Varšavy.Prítomní boli aj iní biskupi, duchovní ev. cirkvi i ekumény, zástupcovia mesta i armády,  hostia partnerských organizácii z Nemecka. 200 kresiel do chrámu venoval ev. cirkevný zbor z Düsseldorfu. Oltár, kazateľský pult  a krstiteľnica sú vyrobené z čiernej a hnedej žuly. Obraz zdobiaci presbytérium predstavuje ukrižovaného Krista a je namaľovaný farebne na oceľovej platni. V zadnej časti kostola sa nachádzajú: katechetická mistnosť, kancelária Diakonie a hudobná sála.Po slávnosti bolo občerstvenie a dva koncerty:Beaty Bednarzowej a skupiny N.O.C.

(www.luteranie.pl)

Komentovať