EBF UK si zvolila nového dekana

28. apríla 2011 sa na EBF UK v Bratislave konali voľby dekana fakulty. Akademický senát EBF UK za dekana fakulty pre obdobie od 10. mája 2011 do 10. mája 2015 zvolil Mgr. Ľubomíra Batku,PhD. Novému bratovi dekanovi ku zvoleniu srdečne gratulujeme a prajeme v práci dekana hojnosť Božieho požehnania.

Heslo dňa v deň volieb :" Hospodin bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky." Žalm 121,8

2 Komentáre k “EBF UK si zvolila nového dekana

Komentovať